-άρχης

Ενότητα:

Διαλεκτικό υλικό των εκδεδομένων τόμων του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσης της Ακαδημίας Αθηνών

Λήμμα

-άρχης

Τύπος

Λήμμα

Τυπολογία

-άρχης κατάλ. παραγωγικὴ πολλαχ.

Ετυμολογία

Ἡ ἀρχ. κατάλ. -άρχης.

Σημασιολογία

Δι᾿ αὐτῆς σχηματίζονται οὐσιαστικὰ ἐξ οὐσιαστικῶν δηλοῦντα 1) Τὸν ἐπιμελούμενον ἢ ἄρχοντά τινος, οἷον: ἀμπολὴ - ἀμπολάρχης, ἀπόσπασμα - ἀποσπασματάρχης, τάγμα - ταγματάρχης κττ. 2) Τὸν πράττοντα τὸ αὐτὸ κατ᾿ ἐπανάληψιν, οἷον: σκάσι -σκασιˬάρχης (ἐπὶ μαθητοῦ συχνὰ ἀπουσιάζοντος ἐκ τῶν μαθημάτων).

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/