-άντζα

Ενότητα:

Διαλεκτικό υλικό των εκδεδομένων τόμων του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσης της Ακαδημίας Αθηνών

Λήμμα

-άντζα

Τύπος

Λήμμα

Τυπολογία

-άντζα κατάλ. παραγωγικὴ πολλαχ.

Ετυμολογία

᾿Εκ τῆς ᾽Ιταλ. καταλ. -anza, οἷον: ordinanza,sicuranza κττ. Πβ. GMeyer, Neygr. Stud. 4,30 (λ. κακαράντσα).

Σημασιολογία

Δι’ αὐτῆς σχηματίζονται οὐσιαστικὰ ἐξ οὐσιαστικῶν καὶ ἐπιρρημάτων, οἷον: μάστορης-μαστοράντζα, μπροστὰ-μπροστάντζα, νεῦρο-νευράντζα, προστυχιˬὰ-προστυχάντζα κττ.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/