-άτης

Ενότητα:

Διαλεκτικό υλικό των εκδεδομένων τόμων του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσης της Ακαδημίας Αθηνών

Λήμμα

-άτης

Τύπος

Λήμμα

Τυπολογία

-άτης κατάλ. πολλαχ.

Χρονολόγηση

Αρχαίο

Ετυμολογία

Ἡ ἀρχ. κατάλ. -άτης.

Σημασιολογία

Δι’ αὐτῆς σχηματίζονται ὀνόματα 1) Ἐκ τοπωνυμίων δηλοῦντα τὸν κάτοικον περιφερείας τινός, οἷον: Ἄνω Ρούγα - Ἀνωρουγάτης. 2) Ἐξ οὐσιαστικῶν, οἷον : ἄσπρο γένει - ἀσπρογενε͜ιάτης.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/