-άτικος

Ενότητα:

Διαλεκτικό υλικό των εκδεδομένων τόμων του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσης της Ακαδημίας Αθηνών

Λήμμα

-άτικος

Τύπος

Λήμμα

Τυπολογία

-άτικος κατάλ. παραγωγικὴ σύνηθ.

Ετυμολογία

Ἐκ τοῦ -άτικο οὐδ. τῆς καταλ -άτης.

Σημασιολογία

Δι᾿ αὐτῆς σχηματίζονται ἐπίθετα ἐξ οὐσιαστικῶν, οἷον: Κυριˬακὴ - Κυριˬακάτικος.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/