-άτωρας

Ενότητα:

Διαλεκτικό υλικό των εκδεδομένων τόμων του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσης της Ακαδημίας Αθηνών

Λήμμα

-άτωρας

Τύπος

Λήμμα

Τυπολογία

-άτωρας κατάλ. πολλαχ.

Ετυμολογία

Ἀπεσπάσθη ἐκ Λατιν. λέξεων οἷαι βιγλάτωρας, μαντάτωρας κττ. Πβ. καὶ ΣΞανθουδ. ἐν Ἀθηνᾷ 28 (1916) Λεξικογρ. Ἀρχ. 143.

Σημασιολογία

Δι’ αὐτῆς σχηματίζονται ὀνόματα ἐξ οὐσ. δηλοῦντα τὸν δρῶντα, οἷον: ἀπόκρισι-ἀποκρισιˬάτωρας κττ.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/