-άδα (Ι)

Ενότητα:

Διαλεκτικό υλικό των εκδεδομένων τόμων του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσης της Ακαδημίας Αθηνών

Λήμμα

-άδα (Ι)

Τύπος

Λήμμα

Τυπολογία

-άδα (Ι) καταλ. παραγωγικὴ σύνηθ.

Χρονολόγηση

Αρχαίο

Ετυμολογία

᾿Εκ τῆς ἀρχ. καταλ -άς -άδος οὐσιαστικῶν ἀπὸ τῆς αἰτιατ. μεταφερθείσης εἰς τὴν ὀνομαστ., οἷον: ἡ ἀγελὰς-τὴν ἀγελάδα-ἡ ἀγελάδα, ἡ φορβὰς-τὴν φορβάδα-ἠ φοράδα κττ.

Σημασιολογία

Ἐκ τῶν ἀνωτέρω ἡ κατά -άδα ἐπεξετάθη καὶ ἐπὶ ἄλλων οὐσ. παραγομένων συνήθως ἐξ οὐσιαστικῶν, ἐπιθέτων καὶ ἐπιρρημάτων, οἷον: ἀρνὶ-ἀρνάδα, ζάλη-ζαλάδα, νόστιμος-νοστιμάδα, ὄμορφος-ὀμορφάδα, πουλλὶ-πουλλάδα, φίλαινα-φιλαινάδα, φρόνιμος-φρονιμάδα, χαμαὶ-χαμάδα, χάραμα-χαραμάδα κτλ.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/