-άκος

Ενότητα:

Διαλεκτικό υλικό των εκδεδομένων τόμων του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσης της Ακαδημίας Αθηνών

Λήμμα

-άκος

Τύπος

Λήμμα

Τυπολογία

-άκος κατὰ παραγωγικὴ πολλαχ.

Ετυμολογία

᾿Εκ τῆς ὑποκορ. κατάλ -άκι -άκις, οἷον: τὸ ἀνθρωπάκι-ὁ *ἀνθρωπάκις-ἀνθρωπάκος, τὸ ἐμποράκι-ὁ *ἐμποράκις-ἐμποράκος κττ.᾽Ιδ ΓΧατζιδ. ἐν Ἐπιστ. ᾿Επετ. Πανεπ. 9 (1912|13) 5 καὶ 12 (1915|16) 31 κἑξ.

Σημασιολογία

Δι᾽ αὐτῆς σχηματίζονται 1) Ὀνόματα ἔχοντα σκωπτικήν πως σημασίαν πολλαχ., οἷον : γιˬατρὸς-γιˬατράκος, δάσκαλος-δασκαλάκος, μάστορης-μαστοράκος, στρατιώτης-στρατιωτάκος κττ. 2) Ὀνόματα ἔχοντα ὑποκοριστικὴν σημασίαν πολλαχ., οἷον : γέροντας -γεροντάκος, δρόμος - δρομάκος, κατεργάρις-κατεργαράκος κττ. 3) Πατρωνυμικὰ καὶ οἰκογενειακὰ ὀνόματα Πελοπν. κ. ἀ., οἷον : Ἀργυράκος, Θεοδωράκος, Κουσουλάκος, Οἰκονομάκος, Πετράκος κτλ.

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/