Ἡ συμβολὴ τῶν δραγομάνων τοῦ στόλου στὴν προαγωγὴ τῆς δικαιοσύνης τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου

Ενότητα:

Μελέτες Ιστορίας Δικαίου

Τίτλος μελέτης

Ἡ συμβολὴ τῶν δραγομάνων τοῦ στόλου στὴν προαγωγὴ τῆς δικαιοσύνης τῶν νήσων τοῦ Αἰγαίου

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τίτλος εντύπου

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αριθμός τόμου

36, Παράρτημα 2

Είδος εντύπου

Επετηρίδα

Έτος έκδοσης

2002 - 2003

Περισσότερα...

Συγγραφέας/ Εκδότης

Τουρτόγλου , Μενέλαος Α.

Παπαρρήγα-Αρτεμιάδη , Λυδία

Περισσότερα...

Αριθμός σελίδων

7-28

Θεματική ενότητα

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Δημόσιο δίκαιο-Διοικητικό δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Ποινικό δίκαιο-Ουσιαστικό δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Δικονομικό

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Δικονομικό

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Ενοχικό δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Γενικές Αρχές

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Εμπράγματο δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Κληρονομικό δίκαιο

Εκδόσεις πηγών του δικαίου

Σχόλια

Βλέπε την έκδοση των εγγράφων που δημοσιεύονται στην παρούσα μελέτη στη συλλογή Νομικές πηγές της Μεταβυζαντινής περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/