Το δίκαιο της ασυλίας στα βυζαντινά νομικά κείμενα

Ενότητα:

Μελέτες Ιστορίας Δικαίου

Τίτλος μελέτης

Το δίκαιο της ασυλίας στα βυζαντινά νομικά κείμενα

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τίτλος εντύπου

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αριθμός τόμου

32

Είδος εντύπου

Επετηρίδα

Έτος έκδοσης

1996

Περισσότερα...

Συγγραφέας/ Εκδότης

Τουρτόγλου , Μενέλαος Α.

Περισσότερα...

Αριθμός σελίδων

341-348

Θεματική ενότητα

Βυζαντινό δίκαιο-Δημόσιο Δίκαιο-Πολιτειακοί θεσμοί

Βυζαντινό δίκαιο-Ποινικό δίκαιο-Ουσιαστικό δίκαιο

Βυζαντινό δίκαιο-Εκκλησιαστικό-Κανονικό δίκαιο

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/