Ἡ ἐκκλησιαστική διαδικασία μεταξύ 565 και 1204

Ενότητα:

Μελέτες Ιστορίας Δικαίου

Τίτλος μελέτης

Ἡ ἐκκλησιαστική διαδικασία μεταξύ 565 και 1204

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τίτλος εντύπου

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αριθμός τόμου

13

Είδος εντύπου

Επετηρίδα

Έτος έκδοσης

1966

Περισσότερα...

Συγγραφέας/ Εκδότης

Τρωιάνος , Σπύρος Ν.

Αριθμός σελίδων

3-147

Θεματική ενότητα

Βυζαντινό δίκαιο-Εκκλησιαστικό-Κανονικό δίκαιο-Εκκλησιαστική δικονομία

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/