Τα πρώτα ἐν Ἑλλάδι ἀκυρωτικά δικαστήρια

Ενότητα:

Μελέτες Ιστορίας Δικαίου

Τίτλος μελέτης

Τα πρώτα ἐν Ἑλλάδι ἀκυρωτικά δικαστήρια

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τίτλος εντύπου

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αριθμός τόμου

10-11

Είδος εντύπου

Επετηρίδα

Έτος έκδοσης

1963-1964

Περισσότερα...

Συγγραφέας/ Εκδότης

Τουρτόγλου , Μενέλαος Α.

Αριθμός σελίδων

1-12

Θεματική ενότητα

Δίκαιο μετεπαναστατικής και καποδιστριακής περιόδου-Δημόσιο δίκαιο-Πολιτειακοί θεσμοί

Δίκαιο μετεπαναστατικής και καποδιστριακής περιόδου-Δημόσιο δίκαιο-Διοικητικό δίκαιο

Δίκαιο μετεπαναστατικής και καποδιστριακής περιόδου-Ποινικό δίκαιο-Δικονομικό δίκαιο

Δίκαιο μετεπαναστατικής και καποδιστριακής περιόδου-Αστικό δίκαιο-Πολιτική Δικονομία

Εκδόσεις πηγών του δικαίου

Σχόλια

Βλέπε την έκδοση των εγγράφων στη συλλογή Νομικές πηγές της Μεταβυζαντινής περιόδου και του Νεοτέρου Ελληνισμού

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/