Αναφέρεται στον Παπανδρέου, από πρόσωπο της εμπιστοσύνης του στην Αθήνα, το οποίο του στέλνει τακτικά εκθέσεις, ότι η ομιλία του στις 5 Ιουλίου, αντίθετα με εκείνη στις 28 Ιουνίου, δημιούργησε πολύ θετικές εντυπώσεις στην κοινή γνώμη στην Ελλάδα, η οποία

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Αναφέρεται στον Παπανδρέου, από πρόσωπο της εμπιστοσύνης του στην Αθήνα, το οποίο του στέλνει τακτικά εκθέσεις, ότι η ομιλία του στις 5 Ιουλίου, αντίθετα με εκείνη στις 28 Ιουνίου, δημιούργησε πολύ θετικές εντυπώσεις στην κοινή γνώμη στην Ελλάδα, η οποία πλέον υποστηρίζει πλήρως την Κυβέρνηση.

Έτος γεγονότος

1944-07-14

Περισσότερα...

Αποστολέας

Warner

Παραλήπτης

Eden

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. 163, απόρρ., 14 Αυγ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43691/R13102

Λέξεις κλειδιά

Παπανδρέου

Αθήνα

ελληνική Κυβέρνηση

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/