Έλληνας αξιωματικός - σύνδεσμος στην Κεφαλλονιά τηλεγραφεί ότι οι λίγοι Γερμανοί που έμειναν στο νησί, είναι πλέον αιχμάλωτοι. Ερωτά εάν πρέπει να εγκλεισθούν σε στρατόπεδο ή να τύχουν καλύτερης μεταχείρισης.

Ενότητα:

Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944 

Περιγραφή

Έλληνας αξιωματικός - σύνδεσμος στην Κεφαλλονιά τηλεγραφεί ότι οι λίγοι Γερμανοί που έμειναν στο νησί, είναι πλέον αιχμάλωτοι. Ερωτά εάν πρέπει να εγκλεισθούν σε στρατόπεδο ή να τύχουν καλύτερης μεταχείρισης.

Έτος γεγονότος

1944-09-12

Περισσότερα...

Αποστολέας

Boxshall

Παραλήπτης

Laskey

Αναγνωριστικό γεγονότος

Αριθ. EGB/GR/7898, 23 Σεπτ. 1944

Βιβλιογραφική παραπομπή

F.O.371/43693/R15471

Λέξεις κλειδιά

Ελληνας αξιωματικός - σύνδεσμος Σ.Σ.Α. στην Κεφαλλονιά

Γερμανοί αιχμάλωτοι

Κεφαλλονιά

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/