Άβυδος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Τοπωνύμιο

Άβυδος

Περισσότερα...

Σύνδεση με πρόσωπο

Νικόδημος

Περισσότερα...

Γεγονός

Ίδρυση επισκοπής Αβύδου κατόπιν έγκρισης από τον πατριάρχη Νεόφυτο της αίτησης του μητροπολίτη Παροναξίας Νεοφύτου

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Κωνσταντινούπολη

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1790 Οκτώβριος 26

Περισσότερα...

Γεγονός

Υπαγωγή επισκοπής Αβύδου στην μητρόπολη Παροναξίας

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Άβυδος

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1790 Οκτώβριος 26

Περισσότερα...

Γεγονός

Εκλογή του πρωτοσυγκέλλου της μητρόπολης Παροναξίας Νικοδήμου στη θέση του επισκόπου Αβύδου

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Άβυδος

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1791 Φεβρουάριος 15

Περισσότερα...

Περίληψη/αναφορά

Δημοσιεύεται πατριαρχική καί συνοδική επιστολή επί πατρ. Νεοφύτου υπό χρονολ. 1790, 26 Οκτωβρίου πρός τον μητροπ. Παροναξίας Νεόφυτον δι΄ής εγκρίνει αίτησιν αυτού περί ιδρύσεως επισκοπής Αβύδου πάλαι ποτέ διαλαμψάσης, προσαρτά δέ τάυτην εις τήν μητρόπολιν Παροναξίας. σελ. 347-8 Δημοσιεύεται πρακτικόν εκλογής υπό χρονολ. 1791 Φεβρουαρίου 15 ως επισκόπου Αβύδου τού πρωτοσυγκέλλου τής μητροπόλ. Παροναξίας Νικοδήμου.

Παραπομπή

Περί της εν τη νήσω Νάξω χειροτονίας επισκόπου τινός της Αβύδου

Τίτλος

Περί της εν τη νήσω Νάξω χειροτονίας επισκόπου τινός της Αβύδου

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Περικλής Γ. Ζερλέντης

Δημοσίευση

Παρνασσός 11 (1887), σ. 345-348

Σελίδα αναφοράς

346-347

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/