Αγαθάγγελος ,

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Αγαθάγγελος

Περισσότερα...

Περίληψη

Εν τώ τελευταίω παραφύλλω τού κωδ. 8 εύρηται σημείωσις περί ανακαινίσεως τής βίβλου διά χειρός Αγαθαγγέλου ιερομονάχου τω 1632 Ιανουαρίου 13

Γεγονός

Ιερομόναχος

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Χρονολογία γεγονότος

1632 Ιανουαρίου 13

Περισσότερα...

Γεγονός

Συντήρηση της έκδοσης της βίβλου από τον ιερομόναχο Αγαθάγγελο

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1632 Ιανουαρίου 13

Περισσότερα...

Παραπομπή

Κατάλογος των εν τη κατά την Άνδρον μονή της Αγίας κωδίκων

Τίτλος

Κατάλογος των εν τη κατά την Άνδρον μονή της Αγίας κωδίκων

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Σπυρίδων Π. Λάμπρος

Δημοσίευση

Επετηρίς του Παρνασσού 2 (1898), σ. 136-244

Σελίδα αναφοράς

146

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/