Παιδικό λατρευτικό άθυρμα (227)

Ενότητα:

Μουσειακή Συλλογή του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 

Ονομασία

Παιδικό λατρευτικό άθυρμα (227)

Αριθμός Βιβλίου εισαγωγής

ΚΕΕΛ 227

Είδος χαρακτηρισμός

Ηχητικό αντικείμενο

Τοπική ονομασία

Χελιδόνα

Θεματική κατηγορία

Κοινωνικός βίος, Λαϊκή λατρεία, Έθιμα περιοδικά

Χρόνος κατασκευής

1900

Χρόνος απόκτησης

1961

Χρόνος χρήσης

1900-1961

Τόπος κατασκευής

Κεντρική Μακεδονία, Πέλλα, Άρνισσα

Τόπος Χρήσης

Κεντρική Μακεδονία, Πέλλα, Άρνισσα

Τόπος συλλογής

Κεντρική Μακεδονία, Πέλλα, Άρνισσα

Διαστάσεις

48 x 9 εκ.

Τεχνική

Λαϊκή Ξυλογλυπτική

Ύλη

Ξύλο

Τρόπος απόκτησης

Δωρεά

Δωρητής ή Πωλητής

Μαρία Σ. Χατζηχαρίση, ετών έντεκα, εγγονή του ιερέα Α. Χατζηχαρίση

Περιγραφή

Χελιδόνα. Χρησιμοποιείται κατά τον αγερμό της 1ης Μαρτίου. Η ξύλινη χελιδόνα, η οποία φέρει μεταλλικά φτερά είναι τοποθετημένη πάνω σε σανίδα. Στον "σπαστό" λαιμό της χελιδόνας είναι τυλιγμένος ο σπάγκος, που βοηθά την κίνηση της κεφαλής, ώστε να βγει ο χαρακτηριστικός ήχος. Μπροστά της είναι καρφωμένο ένα μικρό δισκίο για τη δημιουργία ήχου.

Δημοσιευμένες πηγές

Επετηρίς του Λαογραφικού Αρχείου, τόμος ΙΓ΄-ΙΔ΄ (1960-1961), σελ. 376-377.

Καταθέτης / Ερευνητής

Γ. Κ. Σπυριδάκης

Τεκμηριωτής

Λουίζα Καραπιδάκη

Καταχωρητής

Αλεξία Καλλέργη

Xρόνος σύνταξης

4/12/2015

Σχετιζόμενο Υλικό Κ.Λ.

Βλ. περιγραφή εθίμου, ΧΦΟ ΚΕΕΛ 2394 σελ. 89-91

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/