Αναπαράσταση άροσης. Απεικονίζονται δύο αροτήρες βόες στο ζυγό και ξύλινο άροτρο που οδηγεί αγρότης

Ενότητα:

Μουσειακή Συλλογή του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών 

Ονομασία

Αναπαράσταση άροσης. Απεικονίζονται δύο αροτήρες βόες στο ζυγό και ξύλινο άροτρο που οδηγεί αγρότης

Αριθμός Βιβλίου εισαγωγής

ΚΕΕΛ 533

Είδος χαρακτηρισμός

Παιδικό παιχνίδι

Θεματική κατηγορία

Κοινωνικός βίος, Παιχνίδι

Χρόνος απόκτησης

1964

Τόπος κατασκευής

Κύπρος

Τόπος Χρήσης

Κύπρος

Τόπος συλλογής

Κύπρος

Διαστάσεις

14 x 41 εκ.

Τεχνίτης ή κατασκευαστής

Εργαστήριο Φωλιά

Τεχνική

Ξυλογλυπτική

Ύλη

Ξύλο, μέταλλο

Τρόπος απόκτησης

Αγορά

Περιγραφή

Μικρογραφία, αναπαράσταση άροσης (βόδια, ζυγός, ξύλινο άροτρο, αγρότης).

Παρατηρήσεις

Από το εργαστήριο Φωλιά.

Καταθέτης / Ερευνητής

Ακαδημία Αθηνών

Τεκμηριωτής

Λουίζα Καραπιδάκη

Καταχωρητής

Αλεξία Καλλέργη

Xρόνος σύνταξης

28/12/2015

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/