Αγγελόπουλος , Γρηγόριος Ε΄

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Αγγελόπουλος , Γρηγόριος Ε΄

Περισσότερα...

Περίληψη

Τή 14 Δεκεμβρίου 1818 κληθείς τό γ΄επί τόν πατριαρχικόν θρόνον ο Γρηγόριος Ε΄ από τού Αγίου Όρους αφίκετο εις ΚΠολιν τή 14 Ιανουαρίου 1819 καί ανέλαβεν / αύθις τήν διακυβέρνησιν τής Μεγάλης τού Χριστού Εκκλησίας

Γεγονός

Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Τόπος γεγονότος

Κωνσταντινούπολη

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

19ος αιώνας

Περισσότερα...

Γεγονός

Επανεκλογή στον πατριαρχικό θρόνο του Γρηγορίου του Ε΄

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Κωνσταντινούπολη

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1818 Δεκέμβριος 14

Περισσότερα...

Γεγονός

Άφιξη νεοεκλεγένος οικουμενικό πατριάρχη Γρηγορίου Ε΄από το Άγιο Όρος και ανάληψη καθηκόντων

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Κωνσταντινούπολη

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1818 Ιανουάριος 14

Περισσότερα...

Σελίδα αναφοράς

305

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/