Αλμπερτής , Πέτρος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Αλμπερτής , Πέτρος

Περισσότερα...

Περίληψη

Εν αναφορά των προκρίτων των μέσα μερών Τήνου από 30 Ιανουαρίου 1809 προς τον Μουσταφά αγάν και τους προεστώτας Τήνου δημοσιευομένη υπό Δρόσου ένθ΄ ανωτ. σ. 462-465, υπογράφεται δια το χωρίον Καρνά και ο "Πιέρος Αλμπερτής γέροντας με γνώμην των χωρίων της Πρωτογερικής". Και εν εγγράφω των ιδίων από 17 Φεβρουαρίου του 1809 δημοσιευομένω αυτόθι σ. 469-472, υπογράφεται (σ. 471) [...] δια το χωρίον Καρνά ο "Πέρος Αλμπερτής γέροντας με γνώμην του χωρίου"

Γεγονός

Υπογραφή αναφοράς των προκρίτων της Τήνου προς τον Μουσταφά αγά και τους προεστώτες του νησιού από τον Πιέρο (Πέτρο) Αλμπερτή εκ μέρους του χωριού Καρνά

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Τήνος

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1809 Ιανουάριος 30

Περισσότερα...

Γεγονός

Υπογραφή εγγράφου των προκρίτων της Τήνου από τον Πέρο (Πέτρο) Αλμπερτή εκ μέρους του χωριού Καρνά

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Τήνος

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1809 Φεβρουάριος 17

Περισσότερα...

Παραπομπή

Ιστορία της νήσου Τήνου από της πέμπτης σταυροφορίας μέχρι της ενετικής κυριαρχίας και εκείθεν μέχρι του 1821.

Τίτλος

Ιστορία της νήσου Τήνου από της πέμπτης σταυροφορίας μέχρι της ενετικής κυριαρχίας και εκείθεν μέχρι του 1821.

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

Δρόσος Ν. Δρόσος

Δημοσίευση

Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Χ.Ν. Φιλαδέλφεως, 1870

Σελίδα αναφοράς

465

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/