Αλεξάνδρεια Αιγύπτου

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Τοπωνύμιο

Αλεξάνδρεια Αιγύπτου

Περισσότερα...

Σύνδεση με πρόσωπο

Μελέτιος

Περισσότερα...

Γεγονός

Αναφορά στον πατριάρχη Αλεξανδρείας Μελέτιο.

Τύπος γεγονότος

Άλλο

Χρονολογία γεγονότος

1593 Φεβρουάριος 12

Περισσότερα...

Περίληψη/αναφορά

Μελέτιος πάπας και πατριάρχης Αλεξανδρείας και κριτής της Οικουμένης.

Παραπομπή

Τα εν τοις κώδιξι του Πατριαρχικού Αρχειοφυλακίου σωζόμενα εκκλησιαστικά έγγραφα, τα αφορώντα εις τας σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τας εκκλησίας Ρωσσίας, Βλαχίας και Μολδαβίας, Σερβίας, Αχριδών και Πεκίου 1564-1863, οις προστίθεται ιστορική μελέτη περί της αρχιεπισκοπής Αχριδών

Τίτλος

Τα εν τοις κώδιξι του Πατριαρχικού Αρχειοφυλακίου σωζόμενα εκκλησιαστικά έγγραφα, τα αφορώντα εις τας σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τας εκκλησίας Ρωσσίας, Βλαχίας και Μολδαβίας, Σερβίας, Αχριδών και Πεκίου 1564-1863, οις προστίθεται ιστορική μελέτη περί της αρχιεπισκοπής Αχριδών

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

Αρχιμ. Καλλίνικος Δελικάνης

Δημοσίευση

τ. 3, εν Κωνσταντινουπόλει 1905

Σελίδα αναφοράς

11

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/