Το δίκαιον τῆς Κύπρου ἐπί Φραγκοκρατίας

Ενότητα:

Μελέτες Ιστορίας Δικαίου

Τίτλος μελέτης

Το δίκαιον τῆς Κύπρου ἐπί Φραγκοκρατίας

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Τίτλος εντύπου

Επετηρίς του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου

Γλώσσα: Ελληνικά, Νέα (1453-)

Αριθμός τόμου

23

Είδος εντύπου

Επετηρίδα

Έτος έκδοσης

1976

Συγγραφέας/ Εκδότης

Ζέπος , Π.

Αριθμός σελίδων

123-141

Θεματική ενότητα

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Εκκλησιαστικό δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Οικογενειακό δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Κληρονομικό δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Εμπράγματο δίκαιο

Μεταβυζαντινό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Δικονομικό

Δυτικό μεσαιωνικό δίκαιο-Δημόσιο Δίκαιο-Διοικητικό

Δυτικό μεσαιωνικό δίκαιο-Εκκλησιαστικό δίκαιο

Δυτικό μεσαιωνικό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Οικογενειακό δίκαιο

Δυτικό μεσαιωνικό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Κληρονομικό δίκαιο

Δυτικό μεσαιωνικό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Εμπράγματο δίκαιο

Δυτικό μεσαιωνικό δίκαιο-Αστικό δίκαιο-Δικονομικό

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/