Ανδρονάκης ,

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Ανδρονάκης ,

Περισσότερα...

Περίληψη

Τρεις αρχιερείς γράφουν προς Χρύσανθον Νοταράν περί των δικαιωμάτων του Δημητρίου Πουλιανού, νεοδιορισθέντος εις το οφφίκιον του Μεγάλου Λογοθέτου της εκκλησίας, επί τινών εξαρχιών, τας οποίας ο Ιωάννης Μαυροκορδάτος είχεν παραχωρήσει εις άλλους. Επίσης και περί των εξαρχιών του Ανδρονάκη, δια τον οποίον γράφονται τα εξής: "ο χαρτοφύλαξ κυρίτζης Ανδρονάκης είναι εις αχαμνήν κατάστασιν, και οι ιατροί του απεφάσισαν" συνιστούν δε οι αρχιερείς "να φιλοτιμήσει την ευγένειαν του [ ενν. του Ιουλιανού] από τας εξαρχίας του Κυρίτζη Ανδρονάκη την Καβάλλαν και Ορφάνι, τας οποίας και ο μακαρίτης πατέρας του τας είχεν ομού με το οφφίκιον"

Γεγονός

Έγγραφο τριών αρχιερέων προς τον Χρύσανθο Νοταρά στο οποίο τον ενημερώνουν για την εξαρχία του Ανδρονάκη.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1716 Ιανουάριος 22

Περισσότερα...

Γεγονός

Χαρτοφύλακας

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Χρονολογία γεγονότος

18ος αιώνας

Περισσότερα...

Παραπομπή

Documente privitoare la istoria Romanilor culese de Eudoxiu de Hurmuzaki vol. XIV. Texte grecesti privitoare la istoria Romaneasca culese si publicate dupa originale copiile Academiei Romane si tiparituri de N. Jorga.

Τίτλος

Documente privitoare la istoria Romanilor culese de Eudoxiu de Hurmuzaki vol. XIV. Texte grecesti privitoare la istoria Romaneasca culese si publicate dupa originale copiile Academiei Romane si tiparituri de N. Jorga.

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

N. Jorga

Δημοσίευση

Partea II (1716-1777), Bucuresti 1917

Σελίδα αναφοράς

777

Θέμα

Πρόσωπα

Εκκλησιαστική Διοίκηση

Εκκλησιαστικά Αξιώματα

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/