Αμπράμος , Τζανής

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Αμπράμος , Τζανής

Περισσότερα...

Περίληψη

"Εγώ παπά Τζανής Αμπράμος μαρτυρώ [τα άνωθεν]". Υπογράφει εν δημοσιευμένη ενταύθα διαθήκη εκ Φουρνής Μεραμπέλλου, υπό χρονολ. 12 Σ/βρίου 1619.

Γεγονός

Ιερέας

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Τόπος γεγονότος

Φουρνή

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1619 Σεπτέμβριος 12

Περισσότερα...

Γεγονός

Υπογραφή διαθήκης ως μάρτυρα από τον ιερέα Τζανή Αμπράμο

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Φουρνή

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1619 Σεπτέμβριος 12

Περισσότερα...

Παραπομπή

Κρητικά συμβόλαια εκ της Ενετοκρατίας

Τίτλος

Κρητικά συμβόλαια εκ της Ενετοκρατίας

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Στέφανος Α. Ξανθουδίδης

Δημοσίευση

Χριστιανική Κρήτη 1 (1912), σ. 1-288

Σελίδα αναφοράς

67

Θέμα

Πρόσωπα

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/