Άννινος , Διονύσιος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Άννινος , Διονύσιος

Περισσότερα...

Περίληψη

Σημείωμα εν τώ υπ΄αρ. 15 τού 19αι. κώδικι τής Ιστορικής Εθνολογικής Εταιρείας: "Ετελειώθη ,αωδ΄ φευρουαρίω ιβ΄παρ΄εμού τού ταπεινού Διονυσίου ιερέως τού Αννίνου".

Γεγονός

Ιερέας

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Χρονολογία γεγονότος

αωδ΄Φεβρουάριος ιβ΄

Περισσότερα...

Παραπομπή

Κατάλογος των κωδίκων των εν Αθήναις Βιβλιοθηκών πλην της Εθνικής. Β΄ Κώδικες της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας

Τίτλος

Κατάλογος των κωδίκων των εν Αθήναις Βιβλιοθηκών πλην της Εθνικής. Β΄ Κώδικες της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Σπυρίδων Π. Λάμπρος

Δημοσίευση

Νέος Ελληνομνήμων 6 (1909), σ. 230-240, 340-349, 474-482

Σελίδα αναφοράς

340

Θέμα

Πρόσωπα

Εκκλησία

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/