Βαντινάς , Αναγνώστης

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Βαντινάς , Αναγνώστης

Περισσότερα...

Περίληψη

Δι΄ εγγράφου δημοσιευομένου υπό Δρόσου ένθ. ανωτ. σ. 469-472 οι κάτοικοι των χωρίων των μέσα μερών Τήνου, συνέλθοντες τη 17 Φεβρουαρίου 1809, εξέλεξαν προς έλεγχον της χρηματικής διαχειρίσεως των προεστώτων Τήνου κατά τα έτη 1806 και 1807 από την χώραν (της Τήνου) και τον σιόρ Αναγνώστην Βαντινάν. [Κατά Δρόσον ενθ. ανωτ. σ. 181 γράφοντα περί τούτου, αναφέρεται ως εκλεγείς ο Θεόδωρος Βανδινάς. Πιθανώς τούτο ήτο το όνομά του].

Γεγονός

Εκλογή του Αναγνώστη Βανδινά από τους κατοίκους της Τήνου για τον έλεγχο της χρηματικής διαχείρισης των προεστών του νησιού για τα έτη 1806 και 1807.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Τήνος

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1809 Φεβρουάριος 17

Περισσότερα...

Παραπομπή

Ιστορία της νήσου Τήνου από της πέμπτης σταυροφορίας μέχρι της ενετικής κυριαρχίας και εκείθεν μέχρι του 1821.

Τίτλος

Ιστορία της νήσου Τήνου από της πέμπτης σταυροφορίας μέχρι της ενετικής κυριαρχίας και εκείθεν μέχρι του 1821.

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

Δρόσος Ν. Δρόσος

Δημοσίευση

Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Χ.Ν. Φιλαδέλφεως, 1870

Σελίδα αναφοράς

469

Θέμα

Διοίκηση

Πρόσωπα

Οικονομία

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/