Βαρδούλης ,

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Βαρδούλης ,

Περισσότερα...

Περίληψη

Ο Δημήτριος Λουκόπουλος δημοσιεύει εις το βιβλίον αυτού "Στ΄ Άγραφα" σελ. 127 ενθυμήσεις εκ χειρογράφων της μονής Προυσσού, εις μίαν δε εξ αυτών γεγραμμένην εν τη ακολουθία του Βησσαρίωνος αναφέρεται ότι κατά την 8ην Απριλίου 1824 συνέλαβον τον υιόν του Βαρδούλη Γεώργιον, όστις δια ζυγών επνίγη εις τινα ποταμόν [...}. "Έπνιξε και ένα παιδί με μιαν τσάντα οπου είχε μέσα τάλληρα εξήντα εφτά (67) και χώρια άλλα [ε]λιάτσικα και χίλια γροσ. και άλλα πεντακόσια γρόσια στο σακούλι του. Και ο Βαρδούλης έφυγεν. Εξ αιτίγιας του Βαρδούλη έπαθαν ετούτην την ζημιά, και έρχεται στην Παναγιά με μεγάλο δίκιο. Διά τούτο οι επίλουποι Καλυβιώτες κα[θόλου] σιτάρι όπου έδωσαν λιγώτατο. Και επειδή ήταν βακούφι και σέμπροι [...] Τατάρνας δεν έδωσαν τίποτα... Χινόπωρο γράφω, Ξερομερίτης."

Γεγονός

Σύλληψη του γιου του Βαρδούλη Γεώργιου και πνιγμός του σε ένα ποτάμι.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1824 Απρίλιος 8

Περισσότερα...

Παραπομπή

Στ΄ Άγραφα ένα ταξίδι με εικόνες

Τίτλος

Στ΄ Άγραφα ένα ταξίδι με εικόνες

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

Δημήτρης Λουκόπουλος

Δημοσίευση

Σύλλογος προς διάδοσιν ωφελίμων βιβλίων, Βιβλιοπωλείον Ιωαν. Σιδέρη, Αθήναι

Σελίδα αναφοράς

127

Θέμα

Πρόσωπα

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/