[Χάτοβον]

Ενότητα:

Η Γεωγραφία της εγκατάστασης των προσφύγων στην Ελλάδα (1926)

Πόλη εγκατάστασης

[Χάτοβον]

Γεωγραφική περιφέρεια

Πόντος

Εκκλησιαστική επαρχία

Ροδοπόλεως

Κοινότητα προέλευσης

Αδολή

Νομός εγκατάστασης

Κοζάνης

Επαρχία

Κοζάνης

Οικισμός εγκατάστασης

Χάτοβον

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/