Βελάνος , Αιμίλιος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Βελάνος , Αιμίλιος

Περισσότερα...

Περίληψη

Εις την δημοσιευομένην διαθήκην του Σπ. Ρίζου, ήτις εν αρχή φέρει ημερομηνίαν: "Εις δόξαν Χριστού 9/20 Μαρτίου 1749 εις Βενετίαν." υπογράφεται εν τέλει "12 του 9/βριου 1749 Συμβολαιογράφος Αιμίλιος Βελάνης"

Γεγονός

Συμβολαιογράφος

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Τόπος γεγονότος

Βενετία

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

18ος αιώνας

Περισσότερα...

Γεγονός

Σύνταξη της διαθήκης του Σπ. Ρίζου από τον συμβολαιογράφο Αιμίλιο Βελάνο.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Βενετία

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1749 Μάρτιος 9 - 1749 Μάρτιος 20

Περισσότερα...

Γεγονός

Υπογραφή της διαθήκης του Σπ. Ρίζου από τον συμβολαιογράφο Αιμίλιο Βελάνο.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Βενετία

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1749 Σεπτέμβριος 12

Περισσότερα...

Παραπομπή

Ανέκδοτα ηπειρωτικά μνημεία. Ολόκληρος η διαθήκη του εκ Δελβίνου Σ. Ρίζου

Τίτλος

Ανέκδοτα ηπειρωτικά μνημεία. Ολόκληρος η διαθήκη του εκ Δελβίνου Σ. Ρίζου

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Κ. Μέρτζιος

Δημοσίευση

Ηπειρωτικά Χρονικά 13 (1938), σ. 91-102

Σελίδα αναφοράς

101

Θέμα

Επαγγέλματα

Δίκαιο

Πρόσωπα

Διασπορά

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/