Βελιγράδι(ον)

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Τοπωνύμιο

Βελιγράδι(ον)

Περισσότερα...

Σύνδεση με πρόσωπο

Κοσμάς

Περισσότερα...

Γεγονός

Αναφορά στο μητροπολίτη Βελεγράδων Κοσμά.

Τύπος γεγονότος

Άλλο

Χρονολογία γεγονότος

1733 Μάιος 4

Περισσότερα...

Γεγονός

Αναφορά στο μητροπολίτη Βελεγράδων Κοσμά.

Τύπος γεγονότος

Άλλο

Χρονολογία γεγονότος

1734 Φεβρουάριος 16

Περισσότερα...

Γεγονός

Αναφορά στο μητροπολίτη Βελεγράδων Κοσμά.

Τύπος γεγονότος

Άλλο

Χρονολογία γεγονότος

1727 Νοέμβριος 2

Περισσότερα...

Περίληψη/αναφορά

βλ. Κοσμάς (Βελεγράδων)

Παραπομπή

Πατριαρχικών εγγράφων τόμος τρίτος, ήτοι τα εν τοις κώδιξι του Πατριαρχικού Αρχειοφυλακίου σωζόμενα εκκλησιαστικά έγγραφα, τα αφορώντα εις τας σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τας εκκλησίας Ρωσσίας, Βλαχίας και Μολδαβίας, Σερβίας, Αχριδών και Πεκίου 1564-1863, οις προστίθεται ιστορική μελέτη περί της αρχιεπισκοπής Αχριδών

Τίτλος

Πατριαρχικών εγγράφων τόμος τρίτος, ήτοι τα εν τοις κώδιξι του Πατριαρχικού Αρχειοφυλακίου σωζόμενα εκκλησιαστικά έγγραφα, τα αφορώντα εις τας σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τας εκκλησίας Ρωσσίας, Βλαχίας και Μολδαβίας, Σερβίας, Αχριδών και Πεκίου 1564-1863, οις προστίθεται ιστορική μελέτη περί της αρχιεπισκοπής Αχριδών

Ημερομηνία

1953

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

Καλλίνικος Δελικάνης, αρχιμανδρίτης

Δημοσίευση

τ. 3, Εν Κωνσταντινουπόλει 1904

Σελίδα αναφοράς

864-865

Θέμα

Τοπωνύμια

Πρόσωπα

Εκκλησιαστικά Αξιώματα

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/