[Λόζιστα Σιδηροκάστρου]

Ενότητα:

Η Γεωγραφία της εγκατάστασης των προσφύγων στην Ελλάδα (1926)

Πόλη εγκατάστασης

[Λόζιστα Σιδηροκάστρου]

Γεωγραφική περιφέρεια

Πόντος

Εκκλησιαστική επαρχία

Τραπεζούντος

Κοινότητα προέλευσης

Βαρβάρα

Νομός εγκατάστασης

Σερρών

Επαρχία

Σιντικής

Οικισμός εγκατάστασης

Λόζιστα Σιδηροκάστρου

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/