Αχρίς

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Τοπωνύμιο

Αχρίς

Περισσότερα...

Σύνδεση με πρόσωπο

Αρσένιος

Περισσότερα...

Γεγονός

Αναφορά στον Αρχιεπίσκοπος Αχριδών Αρσένιο

Τύπος γεγονότος

Άλλο

Τόπος γεγονότος

Αχρίδα

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1766 Οκτώβριος 17

Περισσότερα...

Γεγονός

Αναφορά στον Αρχιεπίσκοπο Αχριδών Αρσένιο

Τύπος γεγονότος

Άλλο

Τόπος γεγονότος

Αχρίδα

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1767 Φεβρουάριος 12

Περισσότερα...

Περίληψη/αναφορά

ο Αχριδών Αρσένιος ο Αχριδών Αρσένιος (12 Φεβρ. 1767)

Παραπομπή

Πατριαρχικών εγγράφων τόμος τρίτος, ήτοι τα εν τοις κώδιξι του Πατριαρχικού Αρχειοφυλακίου σωζόμενα εκκλησιαστικά έγγραφα, τα αφορώντα εις τας σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τας εκκλησίας Ρωσσίας, Βλαχίας και Μολδαβίας, Σερβίας, Αχριδών και Πεκίου 1564-1863, οις προστίθεται ιστορική μελέτη περί της αρχιεπισκοπής Αχριδών

Τίτλος

Πατριαρχικών εγγράφων τόμος τρίτος, ήτοι τα εν τοις κώδιξι του Πατριαρχικού Αρχειοφυλακίου σωζόμενα εκκλησιαστικά έγγραφα, τα αφορώντα εις τας σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τας εκκλησίας Ρωσσίας, Βλαχίας και Μολδαβίας, Σερβίας, Αχριδών και Πεκίου 1564-1863, οις προστίθεται ιστορική μελέτη περί της αρχιεπισκοπής Αχριδών

Ημερομηνία

1953

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

Καλλίνικος Δελικάνης, αρχιμανδρίτης

Δημοσίευση

τ. 3, Εν Κωνσταντινουπόλει 1904

Σελίδα αναφοράς

892

Θέμα

Πρόσωπα

Εκκλησία

Εκκλησιαστικά Αξιώματα

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/