Βάμβας , Νεόφυτος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Βάμβας , Νεόφυτος

Περισσότερα...

Περίληψη

Ο Δωρόθεος Πρώιος γράφει τη 14 Ιουλίου 1805 προς τους αδελφούς Ζωσιμάδας: "Διωρίσαμεν διδασκάλους Έλληνας έξ, τους ιεροδιακόνους κ... Νεόφυτον Χίον(1) και κ... , μέρη αναδειχθέντας του κλεινού ημών Μουσείου δι΄ ευσφραγίστου ψηφίσματος προς σύνταξιν και επεξεργασίαν του μελετωμένου λεξικού" [(1)Κατά ψήφισμα δημοσιευόμενον εν σελ. 229 πρόκειται περί του Νεοφύτου Βάμβα]

Γεγονός

Επιστολή του Δωρόθεου Πρωίου προς τους αδελφούς Ζωσιμάδες σχετικά με τον διορισμό (στη Σχολή του Γένους) του ιεροδιακόνου Νεόφυτου (Βάμβα) και τη συμμετοχή του στη σύνταξη του μεγάλου λεξικού

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Χίος

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1805 Ιούλιος 14

Περισσότερα...

Γεγονός

Ιεροδιάκονος

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Τόπος γεγονότος

Χίος

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1805 Ιούλιος 14

Περισσότερα...

Παραπομπή

Κώδιξ περιέχων τας αντιγραφάς των επιστολών, ψηφισμάτων, επιταγμάτων, αιτημάτων, ων επιστέλλει και δέχεται το εν Βυζαντίω μέγα και κοινόν του Γένους Μουσείον επί σχολαρχίας Δωρόθεου Πρωίου

Τίτλος

Κώδιξ περιέχων τας αντιγραφάς των επιστολών, ψηφισμάτων, επιταγμάτων, αιτημάτων, ων επιστέλλει και δέχεται το εν Βυζαντίω μέγα και κοινόν του Γένους Μουσείον επί σχολαρχίας Δωρόθεου Πρωίου

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Ανώνυμος

Δημοσίευση

Περιοδικόν Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως 13, σ. 203-253

Σελίδα αναφοράς

238-239

Θέμα

Πρόσωπα

Εκπαίδευση

Εκκλησία

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/