Αρνάδον ή Αρνάδος Τήνου

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Τοπωνύμιο

Αρνάδον ή Αρνάδος Τήνου

Περισσότερα...

Σύνδεση με πρόσωπο

Μαραμπότος , Αντώνιος

Περισσότερα...

Καρδαμίτσης , Πέρος

Περισσότερα...

Μινάρδος , Μάρκος

Περισσότερα...

Απέργης , Δημήτριος

Περισσότερα...

Λούβαρης , Δημήτριος

Περισσότερα...

Γριπιώτης , Νικόλαος

Περισσότερα...

Δεκάριστος , Ραφιός

Περισσότερα...

Γεγονός

Υπογραφή των εκπροσώπων του χωριού Αρνάδος Νικολάου Γριπιώτη, Αντωνίου Μαραμπότου, Δημητρίου Απέργη, Πέρου Καρδαμίτση, Δημητρίου Λούβαρη, Μάρκου Μινάρδου, Ραφιού Δεκάριστου σε έγγραφο των κατοίκων των μέσα μερών της Τήνου σχετικά με τον διορισμό ελεγκτών της διαχείρισης των προεστών.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Αρνάδον ή Αρνάδος Τήνου

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1809 Φεβρουάριος 17

Περισσότερα...

Περίληψη/αναφορά

Εν εγγράφω των συνελθόντων τη 17 Φεβρουαρίου 1809 κατοίκων των μέσα μερών Τήνου περί διορισμού ελεγκτών της διαχειρίσεως των προεστώτων, δημοσιευομένω υπό Δρόσου ένθ΄ανωτ. σ. 469-472, υπογράφονται δια το χωρίον Αρνάδος οι κάτωθι: "Πέρος Καρδαμίτσης, - Μάρκος Μινάρδος, - Αντώνιος Μαραμπότος, - Δημήτριος Απέργης, - Δημήτριος Λούβαρης, -Νικόλαος Γριπιώτης, - Ραφιός Δεκάριστος."

Παραπομπή

Ιστορία της νήσου Τήνου από της πέμπτης σταυροφορίας μέχρι της ενετικής κυριαρχίας και εκείθεν μέχρι του 1821.

Τίτλος

Ιστορία της νήσου Τήνου από της πέμπτης σταυροφορίας μέχρι της ενετικής κυριαρχίας και εκείθεν μέχρι του 1821.

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

Δρόσος Ν. Δρόσος

Δημοσίευση

Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Χ.Ν. Φιλαδέλφεως, 1870

Σελίδα αναφοράς

470

Θέμα

Πρόσωπα

Τοπωνύμια

Διοίκηση

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/