Βενέδικτος ,

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Βενέδικτος

Περισσότερα...

Περίληψη

Επί αντιμηνσίου ανήκοντος εις το Χριστ. Αρχαιολογικόν Μουσείον η επιγραφή: ΘΥΣΙΑΣΤΙΡΙΟΝ ΘΕΙΟΝ ΚΑΙ ΙΕ/ΡΟΝ ΑΓΙΑΣΘΕΝ ΥΠΟ ΤΗΣ ΘΕΙ/ΑΣ ΧΑΡΙΤΩΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΟΥ ΚΑΙ / ΖΩΑΡΧΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΩΣ / ΕΥΛΟΓΙΘΕΝ ΔΕ Κ[ΑΙ] ΚΑΘΗ/ΕΡΩΘΕΝ ΠΑΡΑ ΤΟΥ ΠΑΝΙ/ΕΡΩΤΑΤΟΥ Μ[ΗΤΡΟ]ΠΟΛΙΤΟΥ / ΑΘΙΝΩΝ ΚΥΡΙΟΥ ΒΕΝΕΔΙΚΤΟΥ. Ο Επ. Σταματιάδης, Οι Καταλανοί εν τη Ανατολή, Αθήναι 1869, σ. 297 σημειώνει: "Περί τα τέλη του έτους και τας αρχάς των 1782 ήλθεν εις Αθήνας το πρώτον ο μητροπολίτης κυρ Βενέδικτος, πρώην ών Πισσιδείας..." Το 1785 καθηρέθη και εξωρίσθη εις Άγ. Όρος, ως εχθρός του Αλή Χασεκή, και αντ΄αυτού χειροτονείται ο μέγας πρωτοσύγκελλος Αθανάσιος, αλλά το 1787 εξορισθέντος και τούτου, ως ερίσαντος μετά του Άγγλου προξένου, επανήλθε την 22αν Νοεμβρ. 1787 ο Βενέδικτος, αλλά και πάλιν καταβιβάζεται του θρόνου και φυλακίζεται. Εν τέλει, κατ΄Ιούνιον 1801 εγένετο Βιδύνης (βλ. Υψηλάντου, Μετά την Άλωσιν, 638, 654, 682).

Γεγονός

Εκλογή του πρώην μητροπολίτη Πισιδίας Βενέδικτου στο αξίωμα του μητροπολίτη Αθηνών.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Αθήνα

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1782

Περισσότερα...

Γεγονός

Καθαίρεση του Βενέδικτου από την μητρόπολη Αθηνών και εξορία του στο Άγιο Όρος.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1785

Περισσότερα...

Γεγονός

Επάνοδος του Βενέδικτου στο αξίωμα του μητροπολίτη Αθηνών.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1787 Νοέμβριος 22

Περισσότερα...

Γεγονός

Καθαίρεση του Βενέδικτου από το αξίωμα του μητροπολίτη Αθηνών.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1801 Ιούνιος

Περισσότερα...

Γεγονός

Εκλογή του Βενέδικτου στο αξίωμα του μητροπολίτη Βιδύνης.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Γεγονός

Αναφορά του μητροπολίτη Αθηνών Βενέδικτου σε επιγραφή αντιμηνσίου.

Τύπος γεγονότος

Άλλο

Παραπομπή

ΔΧΑΕ

Τίτλος

ΔΧΑΕ

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Δημοσίευση

τ. 2

Σελίδα αναφοράς

90-91

Θέμα

Εκκλησιαστική Διοίκηση

Εκκλησιαστική Τέχνη

Εκκλησιαστικά Αξιώματα

Τοπωνύμια

Πρόσωπα

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/