Βιθυνία

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Τοπωνύμιο

Βιθυνία

Περισσότερα...

Σύνδεση με πρόσωπο

Πρώιος , Δωρόθεος

Περισσότερα...

Κρήτσκης , Μωυσής

Περισσότερα...

Γεγονός

Επιστολή του σχολάρχη της Μεγάλης του Γένους Σχολής Δωροθέου Πρωΐου σχετικά με τη συγκρότηση σχολείων στη Βιθυνία

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Βιθυνία

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1805 Ιούλιος 14

Περισσότερα...

Περίληψη/αναφορά

Εν επιστολή του σχολάρχου της Μεγάλης του Γένους Σχολής Δωροθέου Πρωίου της 14 Ιουλίου 1805 προς τον άρχοντα μαγιόρον κύριον Μωϋσήν Κρήτσκην εις Μόσχαν φέρεται:"Εν Τραπεζούντι, όπου απ΄ αιχμαλωσίας ου συνέστη σχολείον συνεκροτήσαμεν νυν θεία ευδοκία με ικανάς τεταγμένας προσόδους και εν ταύταις ταις ημέραις και διδάσκαλον εξαπεστείλαμεν, ως και το εν Καισαρεία της Καππαδοκίας και τα εν τη Βιθυνία και εν άλλοις μέρεσι της Ανατολής και εν τη Θράκη, άτινα ου μόνον προστατεύομεν, αλλά και ως τέκνα γνήσια της παγκοίνου Ακαδημίας γνωρίζομεν"

Παραπομπή

Κώδιξ περιέχων τας αντιγραφάς των επιστολών, ψηφισμάτων, επιταγμάτων, αιτημάτων, ων επιστέλλει και δέχεται το εν Βυζαντίω μέγα και κοινόν του Γένους Μουσείον επί σχολαρχίας Δωρόθεου Πρωίου

Τίτλος

Κώδιξ περιέχων τας αντιγραφάς των επιστολών, ψηφισμάτων, επιταγμάτων, αιτημάτων, ων επιστέλλει και δέχεται το εν Βυζαντίω μέγα και κοινόν του Γένους Μουσείον επί σχολαρχίας Δωρόθεου Πρωίου

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Ανώνυμος

Δημοσίευση

Περιοδικόν Φιλολογικού Συλλόγου Κωνσταντινουπόλεως 13, σ. 203-253

Σελίδα αναφοράς

236

Θέμα

Εκπαίδευση

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/