Βικέλας , Νικόλαος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Βικέλας , Νικόλαος

Περισσότερα...

Περίληψη

Εκ του βιβλίου στέψεων της εν Βουδαπέστη ελληνικής ορθοδόξου εκκλησίας: " 1820 Μαΐου 13. Νικόλαος Χατζή Μιχαήλ από Σισάνι [εστέφθη] Ελένην θυγατ. Νικολάου Μπεκέλλα" "1823 Ιαν. 22 Μιχάλης Γιοτζκοβήτζη από Οσέκι... Σοφίαν του μακαρ. Ν. Μπεκέλλα".

Γεγονός

Γάμος του Νικολάου Χατζή Μιχαήλ με την κόρη του Νικολάου Μπεκέλλα (Βικέλα), Ελένης

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Βουδαπέστη

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1820 Μάιος 13

Περισσότερα...

Γεγονός

Γάμος του Μιχαήλ Γιοτζκοβήτζη με την κόρη του Νικολάου Μπεκέλλα (Βικέλα), Σοφία

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Βουδαπέστη

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1823 Ιανουάριος 22

Περισσότερα...

Παραπομπή

Έρευναι εν ταις βιβλιοθήκαις και αρχείοις Ρώμης, Βενετίας, Βουδαπέστης και Βιέννης

Τίτλος

Έρευναι εν ταις βιβλιοθήκαις και αρχείοις Ρώμης, Βενετίας, Βουδαπέστης και Βιέννης

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Σπυρίδων Π. Λάμπρος

Δημοσίευση

Νέος Ελληνομνήμων 18 (1924) σ. 48-69, 276-291, 374-382

Σελίδα αναφοράς

282

Θέμα

Πρόσωπα

Οικογένειες

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/