Βιργίριος , Εμμανουήλ

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Βιργίριος , Εμμανουήλ

Περισσότερα...

Περίληψη

19. Emanuel Vrigirius cretensis cum capillis - 19 octobris

Γεγονός

Εγγραφή του Εμμανουήλ Βιργιρίου στη Σχολή της Πάδοβας

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Πάδοβα

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1638 Οκτώβριος 18

Περισσότερα...

Γεγονός

Σπουδαστής στη Σχολή της Πάδοβας

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Τόπος γεγονότος

Πάδοβα

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1638 Οκτώβριος 18

Περισσότερα...

Παραπομπή

Πράξεις εγγραφής σπουδαστών Παδούης

Τίτλος

Πράξεις εγγραφής σπουδαστών Παδούης

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Γεώργιος Πλουμίδης

Δημοσίευση

Επετηρίς Εταιρίας Βυζαντινών Σπουδών 37 (1969-1970), σ. 262-321

Σελίδα αναφοράς

262

Θέμα

Πρόσωπα

Εκπαίδευση

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/