Βούλγαρης , Γεώργιος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Βούλγαρης , Γεώργιος

Περισσότερα...

Περίληψη

Υπό Δρόσου δημοσιεύεται ένθ΄ανωτ. υπ΄αριθ. 98 επιστολή από 29 Μαΐου 1809 του καπετάν Γεώργη Δήμα Βούργαρη εξ Ύδρας προς τους προεστώτας της Τήνου. Δι΄ αυτής ούτος πληροφορεί τους προεστώτας, ότι "ο καπ. Καβούρης Σκιαθίτης ευρίσκεται εις τον λιμένα σας αραγμένος με τον Μαρτίγον και τζουρφέον του, όστις με το να εστάθη χαγιτούτης και απειθώς της κραταιάς βασιλείας" είναι ανάγκη να συλληφθή. (Εν της δημοσιευομένης εν συνεχεία, αυτόθι σ. 500-501, απαντήσεως των προεστώτων της Τήνου προς τον Χαλίλ μπέγην Σερασκέρην της άσπρης θαλάσσης μανθάνομεν ότι συνελήφθη όντως πειρατικόν πλοίον του Καβούρη, όστις όμως διέφυγε. Η απάντησις έχει χρονολογίαν 24 Μαΐου 1809. Εκ τούτω προκύπτει ότι η χρονολογία της ανωτέρω επιστολής του Γ. Βούργαρη δέον πιθανώς να διορθωθή αντί 29 εις 20 Μαΐου 1809).

Γεγονός

Επιστολή του Γεωργίου Δήμα Βούργαρη προς τους προεστούς της Τήνου.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Ύδρα

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1809 Μάιος 20

Περισσότερα...

Γεγονός

Επιστολή των προεστών της Τήνου προς τον Γεώργιο Δήμα Βούργαρη.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1809 Μάιος 24

Περισσότερα...

Γεγονός

Καπετάνιος

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Χρονολογία γεγονότος

19ος αιώνας

Περισσότερα...

Παραπομπή

Ιστορία της νήσου Τήνου από της πέμπτης σταυροφορίας μέχρι της ενετικής κυριαρχίας και εκείθεν μέχρι του 1821.

Τίτλος

Ιστορία της νήσου Τήνου από της πέμπτης σταυροφορίας μέχρι της ενετικής κυριαρχίας και εκείθεν μέχρι του 1821.

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

Δρόσος Ν. Δρόσος

Δημοσίευση

Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Χ.Ν. Φιλαδέλφεως, 1870

Σελίδα αναφοράς

499-500

Θέμα

Πρόσωπα

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/