Βουτζάς , Σπυρίδων

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Βουτζάς , Σπυρίδων

Περισσότερα...

Περίληψη

Δι΄εγγράφου δημοσιευομένου υπό Δρόσου ένθ΄ανωτ. σ. 469-472 οι κάτοικοι των χωρίων των μέσα μερών Τήνου, συνελθόντες τη 17 Φεβρουαρίου 1809, εξέλεξαν προς έλεγχον της κατά τα έτη 1806 και 1807 χρηματικής διαχειρίσεως των προεστώτων Τήνου και από τα Δύο χωριά "του σιόρ Σπύρου Βουτζάν".

Γεγονός

Εκλογή του Σπύρου Βουτζά ως ελεγκτή των οικονομικών των προεστών Τήνου για τα έτη 1806 και 1807.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Τήνος

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1809 Φεβρουάριος 17

Περισσότερα...

Παραπομπή

Ιστορία της νήσου Τήνου από της πέμπτης σταυροφορίας μέχρι της ενετικής κυριαρχίας και εκείθεν μέχρι του 1821.

Τίτλος

Ιστορία της νήσου Τήνου από της πέμπτης σταυροφορίας μέχρι της ενετικής κυριαρχίας και εκείθεν μέχρι του 1821.

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

Δρόσος Ν. Δρόσος

Δημοσίευση

Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Χ.Ν. Φιλαδέλφεως, 1870

Σελίδα αναφοράς

469

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/