Γαβριήλ

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Γαβριήλ

Περισσότερα...

Περίληψη

Κατά τον Κυριακίδην, ένθ΄ανωτ. , εν κώδικι περιέχοντι την αλληλογραφίαν του Ουγγροβλαχίας Φιλαρέτου (1792-1793). Εύρηται υπ΄αριθ. 168 η πράξις της αρχιερατείας του Θεσσαλονίκης Γαβριήλ (1745) μετά της σημειώσεως ότι μετετέθη ούτος εις Μολδαβίαν, όπου και απέθανε τη 15 Φεβρ. 1780.

Γεγονός

Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Χρονολογία γεγονότος

18ος αιώνας

Περισσότερα...

Γεγονός

Μετάθεση του πρώην μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Γαβριήλ στο μητροπολιτικό θρόνο της Μολδαβίας.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1745

Περισσότερα...

Γεγονός

Θάνατος του μητροπολίτη Μολδαβίας Γαβριήλ κατά την 15η Φεβρουαρίου 1780.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1780 Φεβρουάριος 15

Περισσότερα...

Παραπομπή

Η αλληλογραφία του Ουγγροβλαχίας Φιλαρέτου (1792 - 1793)

Τίτλος

Η αλληλογραφία του Ουγγροβλαχίας Φιλαρέτου (1792 - 1793)

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

Επαμεινώνδας Θ. Κυριακίδης

Δημοσίευση

Σύγγραμμα περιοδικόν του εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου 27 (1895 - 1899), σ. 317-324

Σελίδα αναφοράς

324

Θέμα

Πρόσωπα

Εκκλησιαστικά Αξιώματα

Εκκλησιαστική Διοίκηση

Θάνατος

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/