Γαβριήλ

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Γαβριήλ

Περισσότερα...

Περίληψη

Γαβριήλ, μητροπολίτης γης Ρωμαίων, πόλεως Ναζαρέτ και πάσης Γαλιλαίας

Γεγονός

Μητροπολίτης Ναζαρέτ και πάσης Γαλιλαίας.

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Χρονολογία γεγονότος

1651 Μάρτιος 3

Περισσότερα...

Παραπομπή

Τα εν τοις κώδιξι του Πατριαρχικού Αρχειοφυλακίου σωζόμενα εκκλησιαστικά έγγραφα, τα αφορώντα εις τας σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τας εκκλησίας Ρωσσίας, Βλαχίας και Μολδαβίας, Σερβίας, Αχριδών και Πεκίου 1564-1863, οις προστίθεται ιστορική μελέτη περί της αρχιεπισκοπής Αχριδών

Τίτλος

Τα εν τοις κώδιξι του Πατριαρχικού Αρχειοφυλακίου σωζόμενα εκκλησιαστικά έγγραφα, τα αφορώντα εις τας σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τας εκκλησίας Ρωσσίας, Βλαχίας και Μολδαβίας, Σερβίας, Αχριδών και Πεκίου 1564-1863, οις προστίθεται ιστορική μελέτη περί της αρχιεπισκοπής Αχριδών

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

Αρχιμ. Καλλίνικος Δελικάνης

Δημοσίευση

τ. 3, εν Κωνσταντινουπόλει 1905

Σελίδα αναφοράς

34

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/