Γαβριήλ Γ΄

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Γαβριήλ Γ΄

Περισσότερα...

Περίληψη

Αναφέρεται αποστείλας προς Χρύσανθον Νοταράν εξ επιστολάς ανεκδότους"Γαβριήλ Κωνσταντινουπόλεως. 1702, σεπτεμβρίου 1. 1703, μαρτίου 15. μαρτίου 25. ιουνίου 16. 1705, αυγούστου 14. 1707, ιουνίου 22."

Γεγονός

Οικουμενικός πατριάρχης

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Χρονολογία γεγονότος

18ος αιώνας

Περισσότερα...

Γεγονός

Ανέκδοτη επιστολή του οικουμενικού πατριάρχη Γαβριήλ του Γ΄προς τον Χρύσανθο Νοταρά.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1702 Σεπτέμβριος 1

Περισσότερα...

Γεγονός

Ανέκδοτη επιστολή του οικουμενικού πατριάρχη Γαβριήλ του Γ΄προς τον Χρύσανθο Νοταρά.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1703 Μάρτιος 15

Περισσότερα...

Γεγονός

Ανέκδοτη επιστολή του οικουμενικού πατριάρχη Γαβριήλ του Γ΄προς τον Χρύσανθο Νοταρά.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1703 Μάρτιος 25

Περισσότερα...

Γεγονός

Ανέκδοτη επιστολή του οικουμενικού πατριάρχη Γαβριήλ του Γ΄προς τον Χρύσανθο Νοταρά.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1703 Ιούνιος 16

Περισσότερα...

Γεγονός

Ανέκδοτη επιστολή του οικουμενικού πατριάρχη Γαβριήλ του Γ΄προς τον Χρύσανθο Νοταρά.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1705 Αύγουστος 14

Περισσότερα...

Γεγονός

Ανέκδοτη επιστολή του οικουμενικού πατριάρχη Γαβριήλ του Γ΄προς τον Χρύσανθο Νοταρά.

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1707 Ιούνιος 22

Περισσότερα...

Παραπομπή

Κατάλογος ανεκδότων επιστολών

Τίτλος

Κατάλογος ανεκδότων επιστολών

Ημερομηνία

1953

Τύπος

Αρχεία

Συγγραφείς

Κωνσταντίνος Ν. Σάθας

Δημοσίευση

Κ. Ν. Σάθα, Μεσαιωνική Βιβλιοθήκη, τ. 3, σ. 515-544

Σελίδα αναφοράς

521

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/