Γεδεών

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Γεδεών

Περισσότερα...

Περίληψη

Ένθ΄ ανωτ. δημοσιεύεται, υπ΄ αριθ. 49, ενθύμησις, εκ κώδικος υπ΄ αρ. 5, της εν Άνδρω μονής Αγ. Νικολάου: "Τέλος και δόξα τω θεώ, τω έχοντι και γράψαντι Χριστέ μου σώσον. Είληφε τέλος η παρούσα βίβλος δια χειρός εμού του ταπεινού Αυλοποτάμου Γεδεών εν έτι, αψις΄Μαΐω ιη όντος μου εν το δεσμωτιρίω του Χάνδακος". Ολίγον δε κατωτέρω: "1716 - οκτωβρίου 18 - μας έβγαλαν από την φυλακή".

Γεγονός

Επίσκοπος Αυλοποτάμου

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Τόπος γεγονότος

Αυλοπόταμος

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

18ος αιώνας

Περισσότερα...

Γεγονός

Ολοκλήρωση γραφής βίβλου (νομοκάνονα) από τον επίσκοπο Αυλοποτάμου Γεδεών

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Αυλοπόταμος

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1716 Μάιος 18

Περισσότερα...

Γεγονός

Αποφυλάκιση του επισκόπου Αυλοποτάμου Γεδεών

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1716 Οκτώβριος 18

Περισσότερα...

Παραπομπή

Χρονικά και ιστορικά σημειώματα εκ των εν τη νήσω Άνδρω χειρογράφων κωδίκων και των παραφύλλων παλαιών εντύπων βιβλίων από του έτους 1193 μέχρι του 1853 / Δημητρίου Π. Πασχάλη

Τίτλος

Χρονικά και ιστορικά σημειώματα εκ των εν τη νήσω Άνδρω χειρογράφων κωδίκων και των παραφύλλων παλαιών εντύπων βιβλίων από του έτους 1193 μέχρι του 1853 / Δημητρίου Π. Πασχάλη

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Δημήτριος Πασχάλης

Δημοσίευση

Άνδρου Ημερολόγιο (1930)

Σελίδα αναφοράς

35

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/