Γεννάδιος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Γεννάδιος

Περισσότερα...

Περίληψη

Τεύχος χαρτώον της βιβλιοθήκης τής μονής λειμώνος λέσβου αντεγράφη υπό Γενναδίου μοναχού (14 ιουλίου 1782). Καί έτερον τεύχος τής αυτής μονής αντιγράφει ο αυτός Γεννάδιος τώ 1787.

Γεγονός

Μοναχός

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Χρονολογία γεγονότος

18ος αιώνας

Περισσότερα...

Γεγονός

Αντιγραφή τεύχους της μονής Λειμώνος Λέσβου από το μοναχό Γεννάδιο

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1782 Ιούλιος 14

Περισσότερα...

Παραπομπή

Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη, ήτοι γενικός περιγραφικός κατάλογος των εν ταις ανά την Ανατολήν βιβλιοθήκαις ευρισκομένων ελληνικών χειρογράφων καταρτισθείσα και συνταχθείσα κατ΄ εντολή του εν εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου

Τίτλος

Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη, ήτοι γενικός περιγραφικός κατάλογος των εν ταις ανά την Ανατολήν βιβλιοθήκαις ευρισκομένων ελληνικών χειρογράφων καταρτισθείσα και συνταχθείσα κατ΄ εντολή του εν εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Α. Παπαδόπουλος - Κεραμεύς

Δημοσίευση

τ. 1, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως 1, εν Κωνσταντινουπόλει 1884

Σελίδα αναφοράς

72

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/