Γεννάδιος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Γεννάδιος

Περισσότερα...

Περίληψη

Επί τεύχους χαρτώου τής βιβλιοθήκης τής μονής λειμώνος εν Λέσβω αναγνώσκεται: "Εκαλλιγραφήθη παρ΄εμού Γενναδίου μοναχού, Ιβηρίτου Μυτιληναίου εν τή μονή τού Ευαγγελιστού παρθένου Ιωάννου τού Θεολόγου τής κατά τήν νήσον Πάτμον. Εν έτει 1783 εν μηνί Φεβρουαρίου 17"

Γεγονός

Μοναχός

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Τόπος γεγονότος

Πάτμος

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

18ος αιώνας

Περισσότερα...

Γεγονός

Αντιγραφέας στη μονή του Ευαγγελιστού Ιωάννου της Πάτμου

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Χρονολογία γεγονότος

1783 Φεβρουάριος 17

Περισσότερα...

Παραπομπή

Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη, ήτοι γενικός περιγραφικός κατάλογος των εν ταις ανά την Ανατολήν βιβλιοθήκαις ευρισκομένων ελληνικών χειρογράφων καταρτισθείσα και συνταχθείσα κατ΄ εντολή του εν εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου

Τίτλος

Μαυρογορδάτειος Βιβλιοθήκη, ήτοι γενικός περιγραφικός κατάλογος των εν ταις ανά την Ανατολήν βιβλιοθήκαις ευρισκομένων ελληνικών χειρογράφων καταρτισθείσα και συνταχθείσα κατ΄ εντολή του εν εν Κωνσταντινουπόλει Ελληνικού Φιλολογικού Συλλόγου

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Α. Παπαδόπουλος - Κεραμεύς

Δημοσίευση

τ. 1, Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως 1, εν Κωνσταντινουπόλει 1884

Σελίδα αναφοράς

73

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/