Γερμανός

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Γερμανός

Περισσότερα...

Περίληψη

Ο Βοδενών Γερμανός εκλέγεται αρχιεπίσκοπος Αχριδών σ. 856 Ο Γερμανός παύεται της αρχιεπισκοπής 1691 Απρ. 8 σ. 858 Ο Γερμανός εξακολουθεί ζων, 1695 Απρ. 7

Γεγονός

Εκλογή του μητροπολίτη Βοδενών Γερμανού ως Αρχιεπισκόπου Αχριδών

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Βοδενά

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1688 Μάιος 2

Περισσότερα...

Γεγονός

Παύση του αρχιεπισκόπου Αχριδών Γερμανού

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Χρονολογία γεγονότος

1691 Απρίλιος 8

Περισσότερα...

Γεγονός

Αναφορά στον πρώην αρχιεπίσκοπο Αχριδών Γερμανό

Τύπος γεγονότος

Άλλο

Χρονολογία γεγονότος

1695 Απρίλιος 7

Περισσότερα...

Γεγονός

Μητροπολίτης Βοδενών

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Χρονολογία γεγονότος

17ος αιώνας

Περισσότερα...

Παραπομπή

Πατριαρχικών εγγράφων τόμος τρίτος, ήτοι τα εν τοις κώδιξι του Πατριαρχικού Αρχειοφυλακίου σωζόμενα εκκλησιαστικά έγγραφα, τα αφορώντα εις τας σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τας εκκλησίας Ρωσσίας, Βλαχίας και Μολδαβίας, Σερβίας, Αχριδών και Πεκίου 1564-1863, οις προστίθεται ιστορική μελέτη περί της αρχιεπισκοπής Αχριδών

Τίτλος

Πατριαρχικών εγγράφων τόμος τρίτος, ήτοι τα εν τοις κώδιξι του Πατριαρχικού Αρχειοφυλακίου σωζόμενα εκκλησιαστικά έγγραφα, τα αφορώντα εις τας σχέσεις του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τας εκκλησίας Ρωσσίας, Βλαχίας και Μολδαβίας, Σερβίας, Αχριδών και Πεκίου 1564-1863, οις προστίθεται ιστορική μελέτη περί της αρχιεπισκοπής Αχριδών

Ημερομηνία

1953

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

Καλλίνικος Δελικάνης, αρχιμανδρίτης

Δημοσίευση

τ. 3, Εν Κωνσταντινουπόλει 1904

Σελίδα αναφοράς

856

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/