Γεωργαντόπουλος , Ιωάννης

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Γεωργαντόπουλος , Ιωάννης

Περισσότερα...

Περίληψη

Υπό Δρόσου δημοσιεύεται ένθ΄ ανωτ. επιστολή των 4 προεστώτων Τήνου Ν. Δρόσου, Α. Βιτάλε, Ιω Γεωργαντοπούλου και Ιω. Διασκούφη από 24 Μαΐου 1809 προς τον Χαλίλ μπέγη Σερασκέρη της άσπρης θαλάσσης περί του ότι , συμφώνως προς διαταγήν τούτου (διαβιβάσθησαν δια της από 29 Μαΐου <γράφε 20;> 1809 επιστολής του Γεωργ. Βούργκη εξ Ύδρας, δημοσιευομένης αυτόθι σ. 499-500), συνέλαβον και εξηρμάτωσαν τον μαρτίγον (=πλοίον) του Σκιαθίτου παρά του Καβούρη, όστις όμως κατώρθωσε να δραπετεύση.

Γεγονός

Προεστός της Τήνου

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Τόπος γεγονότος

Τήνος

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1809 Μάιος 24

Περισσότερα...

Γεγονός

Επιστολή των προεστών της Τήνου, μεταξύ των οποίων και ο Ιωάννης Γεωργαντόπουλος, προς τον Χαλίλ μπέγη Σερασκέρη

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Τήνος

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1809 Μάιος 24

Περισσότερα...

Παραπομπή

Ιστορία της νήσου Τήνου από της πέμπτης σταυροφορίας μέχρι της ενετικής κυριαρχίας και εκείθεν μέχρι του 1821.

Τίτλος

Ιστορία της νήσου Τήνου από της πέμπτης σταυροφορίας μέχρι της ενετικής κυριαρχίας και εκείθεν μέχρι του 1821.

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

Δρόσος Ν. Δρόσος

Δημοσίευση

Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Χ.Ν. Φιλαδέλφεως, 1870

Σελίδα αναφοράς

500-501

Θέμα

Πρόσωπα

Διοίκηση

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/