Γεωργαντόπουλος , Λεονάρδος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Γεωργαντόπουλος , Λεονάρδος

Περισσότερα...

Περίληψη

Εν αναφορά των κατοίκων των χωρίων των μέσα μερών Τήνου από 17 Φεβρουαρίου 1809 προς τον Νουρή Μπέγην περί των οφειλουμένων φόρων κλπ., δημοσιευομένη υπό Δρόσου ένθ΄ ανωτ. σ. 472-474, υπογράφεται εν τέλει μεταξύ των άλλων προεστώτων και ο Λεονάρδος Γεωργαντόπουλος και ο Γιαννιός Γεωργαντόπουλος

Γεγονός

Προεστός της Τήνου

Τύπος γεγονότος

Επαγγελματική ιδιότητα

Τόπος γεγονότος

Τήνος

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1809 Φεβρουάριος 17

Περισσότερα...

Γεγονός

Υπογραφή αναφοράς των κατοίκων των μέσα μερών Τήνου προς τον Νουρή Μπέγην σχετικά με τους οφειλούμενους φόρους από τον προεστό του νησιού Λεονάρδο Γεωργαντόπουλο

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Τήνος

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1809 Φεβρουάριος 17

Περισσότερα...

Παραπομπή

Ιστορία της νήσου Τήνου από της πέμπτης σταυροφορίας μέχρι της ενετικής κυριαρχίας και εκείθεν μέχρι του 1821.

Τίτλος

Ιστορία της νήσου Τήνου από της πέμπτης σταυροφορίας μέχρι της ενετικής κυριαρχίας και εκείθεν μέχρι του 1821.

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

Δρόσος Ν. Δρόσος

Δημοσίευση

Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Χ.Ν. Φιλαδέλφεως, 1870

Σελίδα αναφοράς

474

Θέμα

Πρόσωπα

Διοίκηση

Φορολογία

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/