Γεωργαντόπουλος , Φραγκίσκος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Γεωργαντόπουλος , Φραγκίσκος

Περισσότερα...

Περίληψη

Υπό Δρόσου ένθ΄ ανωτ. δημοσιεύεται (υπ΄ αριθ. 90) η αρχή επιστολής των προεστώτων των μέσα μερών Τήνου από 17 Φεβρουαρίου 1809 προς τον εν Κων/λει Φραγκίσκον Γεωργαντόπουλον. Ως αναφέρει ο Δρόσος, ένθ΄ ανωτ. σ. 182-183, εν τη επιστολή ταύτη οι πρόκριτοι παρεκάλουν τον Γεωργαντόπουλον, όπως εγχειρίση την στελλομένην αναφοράν τΩν εις τον Νουρή Μπέζην και προκαταβάλη τους φόρους, ους μετ΄ ολίγον θα τω εμβάσωσιν κλπ.

Γεγονός

Επιστολή των προεστών των Μέσα μερών της Τήνου προς τον Φραγκίσκο Γεωργαντόπουλο με την οποία του ζητούν να εγχειρήσει αναφορά τους προς τον Νουρή Μπέγην σχετικά με φολογικά ζητήματα

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Τήνος

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1809 Φεβρουάριος 17

Περισσότερα...

Παραπομπή

Ιστορία της νήσου Τήνου από της πέμπτης σταυροφορίας μέχρι της ενετικής κυριαρχίας και εκείθεν μέχρι του 1821.

Τίτλος

Ιστορία της νήσου Τήνου από της πέμπτης σταυροφορίας μέχρι της ενετικής κυριαρχίας και εκείθεν μέχρι του 1821.

Τύπος

Βιβλία

Συγγραφείς

Δρόσος Ν. Δρόσος

Δημοσίευση

Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Χ.Ν. Φιλαδέλφεως, 1870

Σελίδα αναφοράς

476-477

Θέμα

Πρόσωπα

Φορολογία

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/