Γεωργίου , Κωνσταντίνος

Ενότητα:

Προσωπογραφικό και τοπωνυμικό αρχείο (15ος-19ος αι.)

Πρόσωπο

Γεωργίου , Κωνσταντίνος

Περισσότερα...

Περίληψη

Εκ του βιβλίου θανάτων της εν Βουδαπέστη ελλην. ορθοδόξου εκκλήσιας: "1794 Ιαν. 13 Κώνστας Γεωργίου, Κετζεκεμετινός" απεβίωσε.

Γεγονός

Θάνατος του Κωνσταντίνου Γεωργίου

Τύπος γεγονότος

Συμβάν/γεγονός

Τόπος γεγονότος

Βουδαπέστη

Περισσότερα...

Χρονολογία γεγονότος

1794 Ιανουάριος 13

Περισσότερα...

Παραπομπή

Έρευναι εν ταις βιβλιοθήκαις και αρχείοις Ρώμης, Βενετίας, Βουδαπέστης και Βιέννης

Τίτλος

Έρευναι εν ταις βιβλιοθήκαις και αρχείοις Ρώμης, Βενετίας, Βουδαπέστης και Βιέννης

Τύπος

Άρθρα σε περιοδικά

Συγγραφείς

Σπυρίδων Π. Λάμπρος

Δημοσίευση

Νέος Ελληνομνήμων 18 (1924) σ. 48-69, 276-291, 374-382

Σελίδα αναφοράς

284

Θέμα

Πρόσωπα

Θάνατος

Creative Commons

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές - CC BY-NC-SA

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/